Słowo od Dariusza

Słowo od Dariusza

Chciałbym skorzystać z możliwości jaką daje strona internetowa i skierować parę słów do zborowników, moich braci i sióstr!

Jesteśmy duchową rodziną, nazywamy siebie bratem i siostrą. Myślę, że to nie tylko forma czy tradycja, ale przede wszystkim duchowa rzeczywistość w której żyjemy. Czasy które nadeszły są trudne, wiele spraw stało się bardziej skomplikowanymi. Także nasze życie zborowe, zwyczaje i tradycje musiały się zmienić. Ale Boże Słowo mówi, że to tylko rzeczy tymczasowe, doczesne są poruszane, duchowe są niezmienne, trwają wiecznie!

Myślę, że moim głównym zadaniem jest troska o te sprawy, które są wieczne, które pozostaną na wieczność. Abyśmy w tych skomplikowanych czasach jako zbór nie stracili z oczu celu, do którego dążymy. Chciałbym, aby ci mocni pośród nas wspomagali słabszych, aby ci radośni wśród nas pocieszali smutnych, aby nikt nie był samotny i zapomniany! Proszę o Bożą pomoc, Boże prowadzenie, Bożą mądrość dla każdego z nas. Abyśmy jako Polski Zbór Misyjny w Bochum byli świadectwem, że także dzisiaj Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Bogiem żywym, że zmartwychwstały Jezus Chrystus jest gotów podnieść, oczyścić, otrzeć każdą łzę.

Nie wiem, co przyniesie nam przyszłość, ale moja nadzieja jest w Panu! On wszystko wie, zna przyszłe dni i ma plan dla naszego zboru. Chciałbym, abyśmy ten plan wspólnie odkrywali i wprowadzali w nasze życie. Mimo trudnych czasów patrzę z ufnością w przyszłość, bo Jezus Chrystus jest wierny swoim obietnicom. Ile jeszcze dni przed nami, niech każdy z nich będzie wypełniony Jego obecnością!

Pozostańcie w Panu!

pełniący funkcje pastora Dariusz Rauf