O Nas

   Jesteśmy Zborem polonijnym i należymy do wielkiej rodziny Kościoła Zielonoświątkowego na świecie, liczącego obecnie około 600 mln wiernych. Nasze korzenie – to Kościół święty, powszechny i apostolski. To Kościół Zielonych Świąt, to żywy Kościół Jezusa Chrystusa.

   Dzięki drogocennej krwi naszego Pana, przelanej na krzyżu Golgoty, jesteśmy Jego wyłączną własnością. Nasze spotkania odbywają się na wzór zgromadzeń pierwszych chrześcijan. Są pełne radosnego uwielbienia Boga, modlitwy i zwiastowania Słowa Bożego.

   Wierzymy, że Bóg działa i dzisiaj w ponad naturalny sposób, tak jak w czasach biblijnych. To właśnie dzięki Duchowi Świętemu możemy być społecznością tętniącą życiem. Przebudzenie charyzmatyczne, którego doświadczyliśmy ściśle wiąże się z wydarzeniem, które jest opisane w księdze Dziejów Apostolskich 2, 1-11, a które obiecał sam Jezus Chrystus (Ew. Jana 14, 16-17; Dz. Ap. 1,8). Zadanie powierzone nam przez Boga jest bardzo ważne i dalekosiężne. Mamy iść na cały świat i głosić ewangelię wszelkiemu stworzeniu. „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” (Ew. Mr.16,16).

    Mamy być solą wśród zepsucia, światłem w ciemnościach, pomocą dla tych, którzy są w potrzebie jako wspaniałe Stworzenie Boże, którym jest kościół otrzymało bardzo ważną misję zdobywania dusz dla Boga. „Gdyż Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ew. Jana 3,16) – to jest poselstwo, na którym opieramy swoje działanie.