Kazania i świadectwa

Świadectwo Tomka:

*********************************************************

Nauczanie pastora Edwarda Wieczerzyckiego z dnia 01.09.2019

*********************************************************
Nauczanie Dariusza Raufa:

*********************************************************

Nauczanie Marcina Porczynskiego z dnia 11.08.2019 :

*********************************************************

Kazanie Marcina Porczyńskiego 14.07.2019:
“Czym jest przyobleczenie Bożego charakteru”

*********************************************************
Kazanie Marcina Porczyńskiego 30.06.2019:
“Przyobleczenie Bożego charakteru-cierpliwość”

*********************************************************
Kazanie pastora Edwarda Wieczerzyckiego 09.06.2019:

*********************************************************

Pastor Jan Jachym “Zwłoka nie oznacza odmowy”. Kazanie i świadectwo.

*********************************************************

Kazanie Pastora Daniela Kuśnierza:

*********************************************************
Kazanie pastora Józefa Krawca:

*********************************************************
Świadectwo Józefa:

*********************************************************
Pieśń na chwałę naszego Pana podczas Nabożeństwa Wielkanocnego:
Śpiewają, Aneta, Kasia oraz Tomek

*********************************************************


*********************************************************


*********************************************************


*********************************************************


*********************************************************


*********************************************************