Aktualności

W dniu 30.08.2020 podczas Nabożeństwa odbyło się błogosławieństwo brata Dariusza Raufa wraz z małżonką oraz powołanie go na starszego Zboru. W miejsce ustępującego brata Marcina Porczyńskiego, któremu dziękujemy z serca za jego służbę i wielką pomoc dla pastora i braci

Regulamin spotkań :

W związku z zagrożeniem związanym z wirusem Covid-19 Polski Zbór Misyjny w Bochum wprowadza z dniem 10.05.2020 następujące środki ostrożności:

1) Nabożeństwa organizowane będą w niedzielę, w sali głównej budynku przy ulicy Hermannshöhe 19-23 w Bochum o godzinie 15:00.

2) Wyznaczona zostaje służba porządkowa, której polecenia są wiążące dla wszystkich uczestników spotkania. Prowadzona będzie lista osób uczestniczących w spotkaniu wraz z nr. telefonów.

3) Należy respektować wszelkie tablice informacyjne, oznaczenia odstępu i kierunku poruszania się w budynku.

4) Osoby z symptomami infekcji Covid-19 lub z objawami przeziębienia proszone są o pozostanie w domu. W przypadku podejrzenia co do stanu zdrowia, osoby te nie będą mogły wziąć udziału w nabożeństwie. Decyzja należy do kierownictwa zboru!

5) Posiadanie i używanie maseczek ochronnych oraz zasada bezpiecznego dystansu 1,5-2m pomiędzy osobami jest obowiązkowe na terenie całego budynku oraz na parkingu! (dzieci do 6 lat obowiązek maseczek nie dotyczy). Osoby nie posiadające maseczek ochronnych nie mogą uczestniczyć w spotkaniu! Wyjątek dotyczy grupy uwielbiającej podczas usługi.

6) Wejście/wyjście do/z budynku odbywa się dwiema oddzielnymi, odpowiednio oznakowanymi drogami.

7) Ilość osób na nabożeństwie ograniczona jest do 50.

8) Przesuwanie krzeseł na sali jest niedozwolone

9) Należy korzystać ze środków higieny/dezynfekcji będących do dyspozycji

10) Dzieci powinny przebywać cały czas pod opieką rodziców, wspólne zabawy są niedozwolone.

11) W pomieszczeniu dla dzieci mogą przebywać 2-wie rodziny, korzystanie z zabawek leży w odpowiedzialności rodziców. (Zabawki nie są dezynfekowane) .