Aktualności

——————————————————————————————————————————–

 25.05.2021
Po dłuższej przerwie, spowodowanej pandemią Corona wirusa, nasze nabożeństwa zostały wznowione, ku naszej największej radości. Oczywiście z zachowaniem zasad dotyczących higieny - maseczki, dezynfekcja rąk, odstępy.

 Zapraszamy wszystkich,  jak zawsze,  w niedzielę  na godzinę 15-stą.

 Prosimy także, aby ze względu na zmieniającą się sytuację pandemiczną, sprawdzać co tydzień aktualizacje na naszej stronie.
 Najpóźniej do soboty zamieścimy informację, gdyby nasze nabożeństwo miało zostać odwołane.

Regulamin spotkań :

W związku z zagrożeniem związanym z wirusem Covid-19 Polski Zbór Misyjny w Bochum wprowadza z dniem 10.05.2020 następujące środki ostrożności:

1) Nabożeństwa organizowane będą w niedzielę, w sali głównej budynku przy ulicy Hermannshöhe 19-23 w Bochum o godzinie 15:00.

2) Wyznaczona zostaje służba porządkowa, której polecenia są wiążące dla wszystkich uczestników spotkania. Prowadzona będzie lista osób uczestniczących w spotkaniu wraz z nr. telefonów.

3) Należy respektować wszelkie tablice informacyjne, oznaczenia odstępu i kierunku poruszania się w budynku.

4) Osoby z symptomami infekcji Covid-19 lub z objawami przeziębienia proszone są o pozostanie w domu. W przypadku podejrzenia co do stanu zdrowia, osoby te nie będą mogły wziąć udziału w nabożeństwie. Decyzja należy do kierownictwa zboru!

5) Posiadanie i używanie maseczek ochronnych oraz zasada bezpiecznego dystansu 1,5-2m pomiędzy osobami jest obowiązkowe na terenie całego budynku oraz na parkingu! (dzieci do 6 lat obowiązek maseczek nie dotyczy). Osoby nie posiadające maseczek ochronnych nie mogą uczestniczyć w spotkaniu! Wyjątek dotyczy grupy uwielbiającej podczas usługi.

6) Ilość osób na nabożeństwie ograniczona jest do 50.

7) Przesuwanie krzeseł na sali jest niedozwolone

8) Należy korzystać ze środków higieny/dezynfekcji będących do dyspozycji

9) Dzieci powinny przebywać cały czas pod opieką rodziców, wspólne zabawy są niedozwolone.

10) W pomieszczeniu dla dzieci mogą przebywać 2-wie rodziny, korzystanie z zabawek leży w odpowiedzialności rodziców. (Zabawki nie są dezynfekowane) .