Kontakt mit Uns:

Polnische-Missions-Gemeinde e.V.
Hermannshöhe 21
44789 Bochum
Prezb. Pastor Edward Wieczerzycki:
tel.: 0157 873 628 13;
Marcin Porczynski:
tel.: 0176 314 616 05
Thomas Wysocki:
tel.: 0151 118 542 81
 
email: pzm.bochum@gmail.com